test

Her kan du hjelpe oss med a^ transkribere etiketter fra norske naturhistoriske museumssamlinger. I fo^rste omgang blir det fokus pa^ et lite utvalg karplanter fra Telemark fra samlingene til Naturhistorisk Museum i Oslo.